Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

FENNTARTHATÓSÁG A-Z-IG

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PROGRAMJA A JÖVŐ GENERÁCIÓKÉRT FELELŐS KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT ELTERJESZTÉSÉÉRT

A Közbeszerzési Hatóság évek óta szívügyének tekinti a fenntarthatóságot, kiemelt célja, hogy ösztönözze a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések elterjesztését – ennek érdekében a vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat megismertesse az érdeklődőkkel.

A Hatóság a jogalkalmazók tájékoztatása érdekében rendszeresen tart konferenciákat, és munkatársaink egyetemi képzés keretében is oktatják a fenntarthatósági szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazásának lehetőségeit.

A témával kapcsolatos információk könnyebb hozzáférhetősége érdekében a Közbeszerzési Hatóság fenntarthatósági micrositeot hozott létre, melynek segítségével tematikusan érhetők el a környezetvédelmi, szociális és innovatív közbeszerzésekre vonatkozóan megjelent hazai és külföldi jó gyakorlatot tartalmazó információk.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács több útmutatót is megjelentetett azzal a céllal, hogy a témával kapcsolatos valamennyi gyakorlati tudnivalót, magyar és nemzetközi bírósági döntéseket és joggyakorlatot összegezze.

A Hatóság 2018-ban megalapította a Közbeszerzési Nívódíjat és a Közbeszerzési Kiválósági Díjat, elnyerésükre pedig minden évben pályázatot írt ki. A pályázat célja az, hogy fenntarthatósági szempontokra hangsúlyt fektető, színvonalas közbeszerzési pályaművek és eljárások kerüljenek a szakmai figyelem középpontjába.

Részletes információk az alábbi linken keresztül érhetők el:  https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/#a-kozbeszerzesi-hatosag-dijai

A fentieken túl a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekben való érvényesülésének további elterjesztésért 2021-ben a Hatóság elindította a Fenntartható Magyarországért Programot, melynek célja a közbeszerzési piac szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd erősítése, a jogalkalmazók támogatása, illetve a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése. Megvalósításának első lépéseként kerül sor a Fenntarthatósági munkacsoport megalakítására és a Zöld Kódex előkészítésére. A Fenntarthatósági munkacsoport munkájában részt vesz valamennyi nagy hazai ajánlatkérő, valamint a Hatósággal fenntarthatósági témában együttműködő szervezet delegáltja. A munkacsoport létrehozásának célja, hogy a már rendelkezésre álló, de szélesebb körben nem ismert jó gyakorlatokat, valamint a fenntartható szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazásával kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémákat becsatornázza, és előbbiek alapján olyan gyakorlati tudásbázist hozzon létre, amely valódi segítséget jelenthet a jogalkalmazók számára.

A Közbeszerzési Hatóság saját működése körében is törekszik a fenntarthatóságra, a munkavégzés és a munkahelyi körülmények kialakítása körében figyelembe veszi a bevezethető zöld gyakorlatokat, valamint az általa igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában előnyben kívánja részesíteni a fenntartható megoldásokat.