Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Innovatív közbeszerzések

- Innovatív (innovációs) közbeszerzés: A Bizottság C2018 (3051) közleménye alapján az innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel rendelkezik:

  • az innovációs folyamat (kutatás-fejlesztési szolgáltatások) megvásárlása azok (részleges) eredményeivel együtt;
  • más által megvalósított innováció eredményeinek megvásárlása.

Az első esetben a közbeszerző még nem létező termékre, szolgáltatásra vagy folyamatra irányuló kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat vásárol. A közbeszerző leírja az igényét, majd vállalkozásokat és kutatókat kér fel az igényt kielégítő innovatív termékek, szolgáltatások vagy folyamatok kifejlesztésére. A második esetben a széles körben elérhető termékek beszerzése helyett a közbeszerző korai befogadóként olyan terméket, szolgáltatást vagy folyamatot vásárol, amely új a piacon, és alapvetően újszerű jellemzőkkel rendelkezik. Az ajánlatkérő számos eljárásfajta segítségével megvalósíthatja innovatív beszerzési igényét, azzal, hogy a tárgyalásra lehetőséget adó eljárások, valamint a kifejezetten innovatív beszerzési igények megvalósítására irányuló innovációs partnerség könnyítheti a sikeres közbeszerzés lefolytatását.

- Alapkutatás: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 1. pontja: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.

- Alkalmazott kutatás: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 2. pontja: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez, amely magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

- Innováció: Kbt. 3. § 12. pontja: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat - beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek célja különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése.

- Innovatív (Különleges) szerződés teljesítési feltételek: Kbt. 132. § (1) bekezdése: Az uniós joggal összhangban az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen az innovációt ösztönző feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételeket az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, a részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban is megadhatóak. E szerződéses feltételeknek a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk és nem eredményezhetik az alapelvek sérelmét.

- Innovációs partnerség: Kbt. 95. § (1) bekezdése: Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, aminek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése, feltéve, hogy azok megfelelnek a felek által az innovációs partnerségi szerződésben megállapított teljesítményszinteknek és maximális költségeknek.

- Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PcP): A közbeszerzési eljárást megelőző versenyeztetési folyamat, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdése l) pontjában foglalt kivételi körre épül: Eszerint e törvényt – ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése – nem kell alkalmaznia 73000000-2-tól 73 120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a 73430000-5 CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés tehát  K+F szolgáltatások állami támogatásnak nem minősülő beszerzési modellje, amely társfinanszírozásban valósul meg és ahol az ajánlatkérő nem köt ki kizárólagos hasznosítási jogot.

- Kísérleti fejlesztés: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 7. pontja: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából, különösen:

a) az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek;

b) az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése;

c) a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen, és amelyek egyidejűleg megfelelnek a kutatás alapvető ismérveinek (újszerűség, bizonytalanság, kreativitás), valamint amelyek módszeresen folytatott és megismételhető tevékenységnek tekinthetők. Ide nem értve azokat a szokásos vagy időszakos változtatásokat, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

- Kutatás-fejlesztés: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 11. pontja: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.