Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Zöld közbeszerzési követelményrendszer

A zöld közbeszerzés alapját a termékek és szolgáltatások tekintetében meghatározott környezetvédelmi követelmények jelentik. Az Európai Unió tagállamaiban számos, többségében egymástól eltérő zöld közbeszerzési nemzeti feltételrendszer került elfogadásra. Az Európai Bizottság COM(2008) 400 számú „Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés” című közleménye meghatározta azt a célkitűzést, mely szerint az egységes piac torzulásának és az uniós versenyképesség csökkenésének elkerülése érdekében a tagállamok zöld közbeszerzési feltételrendszereinek összehangolására van szükség. Az egységes zöld közbeszerzési követelmények rendszerének felállításával és érvényesítésével e célkitűzésnek megfelelően hatékonyabban és szélesebb körben alkalmazhatnak zöld közbeszerzési szempontokat az ajánlatkérők. Az egységes zöld közbeszerzési követelményrendszer a zöld közbeszerzési eljárás alkalmazására leginkább megfelelőnek tartott 20 termék- és szolgáltatáscsoport tekintetében állapít meg előírásokat, amelyeknek folyamatos bővítését tervezi az Európai Bizottság. Az egységes követelmények a beszerzés tárgyának meghatározásakor, a közbeszerzési műszaki leírásban, az alkalmassági feltételek körében, a bírálati szempontok között, valamint a szerződés teljesítési feltételeinek megadásakor egyaránt felhasználhatóak. A követelmények egyrészt az ökocímkézésre vonatkozó hatályos közösségi és tagállami követelmények, másrészt pedig az ágazati érdekeltek és a civil társadalom által biztosított információk alapján kerültek meghatározásra. Az egységes követelményrendszer alkalmazása nem kötelező, az Európai Bizottság azonban felhívta a tagállamokat azok használatának ösztönzésére. 

Az egységes követelmények „alap” és „átfogó” követelményekre tagolódnak, amelyek lehetővé teszik a zöld közbeszerzések egyszerűbb, valamint magasabb szintű, ambiciózusabb alkalmazását. Figyelemmel arra, hogy az „átfogó” követelmények az „alap” követelményekre épülnek, a két rendszer közötti különbség a vállalások mértékében és a rendelkezésre álló környezetbarát termékek nagyságrendjében tapasztalható eltéréseket is jelzi, miközben a piacokat innovatív fejlesztések elérésére ösztönzi.

Az Európai Bizottság a 2008-ban és 2010-ben megalkotott úgynevezett „első és második generációs” 18 termékcsoportra vonatkozó követelményrendszert folyamatosan felülvizsgálja és bővíti. Az  aktuális 20 termékcsoportra vonatkozó egységes követelményrendszer elérhető INNEN.