Közbeszerzési Hatóság

  A Közbeszerzési Hatóság által alapított díjak

  A Közbeszerzési Nívódíj

  A díj elsődleges célja, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevőit magas szakmai színvonalú, a közpénzekkel, közvagyonnal való átlátható, szabályos, célszerű, eredményes és hatékony eljárás lefolytatására, illetve abban való részvételre ösztönözze, ezért a Közbeszerzési Nívódíjra pályázni eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárással lehet. A díjazott a díj odaítélését igazoló oklevelet és emlékplakettet kap. A Közbeszerzési Nívódíj közös adományozása céljából a Közbeszerzési Hatóság elnöke a pályázat témájával összhangban más szervezet szakmai képviselőjét együttműködésre kérheti fel.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság összetételéről a pályázati felhívás rendelkezik.

  A 2018-ban, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával átadásra került „Közbeszerzési Nívódíj” célja a fentiek mellett a kiemelkedő színvonalú, fenntarthatósági szempontokat érvényesítő közbeszerzési szakmai teljesítmény elismerése. A díj kiírásának első évében pályázni olyan 2014. január 1. napján vagy azt követően indított és eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárással lehetett építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés vagy árubeszerzés kategóriában, melynek során az ajánlatkérő fenntarthatósági megfontolásokat érvényesített, és azok megvalósításra kerültek. A 2018. évi díjat egy elektromos gépjárművek beszerzésére és egy napelemes park bővítésére vonatkozó pályamű nyerte el.

  2019-ben második alkalommal adta át a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Nívódíjat. Összhangban a meghirdetésre került „Fókuszban az innovatív közbeszerzések 2019-2020” programmal, a közbeszerzési szereplők innovációs témakörben pályázhattak az elismerésekre. A Közbeszerzési Nívódíj ismét három kategóriában került meghirdetésre: építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés és árubeszerzés tárgyú eljárások nevezésére nyílt lehetőség. A pályázatok közül egy innovatív elemeket magában foglaló építési beruházás és tervpályázat, valamint egy korszerű LED-világításra vonatkozó árubeszerzés került ki győztesen. A díjazottak: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,   a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., a Szegedi Tudományegyetem, és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.

  A Közbeszerzési Hatóság 2020-ban harmadszorra is meghirdette a Közbeszerzési Nívódíj elnyerésére vonatkozó pályázatokat. A Közbeszerzési Nívódíj 2020-ra fenntarthatósági célokat előmozdító szempontokat érvényesítő eredményes közbeszerzési eljárással lehetett pályázni. A Közbeszerzési Nívódíj 2020 pályázatra összesen négy pályázat érkezett, ebben az évben is mindhárom kategóriában nyújtottak be pályázatot. Az építési beruházás kategóriában beérkezett két pályázat esetében a Közbeszerzési Hatóság megosztott első helyezésről döntött, amelyet a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya II. ütemének (keretmegállapodás) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás című pályázat és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti szakaszának kivitelezése című pályázata nyert el. Díjazott lett továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innováció a Debreceni Strandfürdő tervezésére irányuló közbeszerzési eljárásban című pályázatával, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. személygépjármű kisflotta beszerzés című pályázata is árubeszerzés kategóriában.

   

  A Közbeszerzési Kiválósági Díj

  A kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai teljesítmény és munkásság elismeréseként a Közbeszerzési Hatóság elnöke 2018-ban Közbeszerzési Kiválósági Díjat alapított.  A díj a közbeszerzéshez szorosan kapcsolódó témakörben készült tanulmány, évfolyamdolgozat, szakdolgozat elismeréseként adományozható. A Közbeszerzési Kiválósági Díj hagyományosan két kategóriában kerül meghirdetésre, külön kerülnek elbírálásra a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók által benyújtott tanulmányok, és külön a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók pályaművei. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság összetételéről a pályázati felhívás rendelkezik.

  A Közbeszerzési Hatóság az éves költségvetése terhére pénzjutalomban részesíti a díjazottakat, ezen felül a Közbeszerzési Kiválósági Díj odaítélését igazoló oklevelet állít ki.

  2018-ban fenntarthatósági, míg 2019-ben innovációs tárgyú dolgozatok kerültek díjazásra. A fenntarthatósági célok közbeszerzési eljárásokban való megjelenésének fontosságát hangsúlyozandó a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 2020-ban a Közbeszerzési Kiválósági Díjra a fenntarthatósági témakörben benyújtott pályázatok díjazottjai részére további pénzjutalmat ajánlott fel.

  Figyelemmel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság 2020-ban ünnepelték 25 éves fennállásukat, a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2020-ra a fenntartható közbeszerzések témakörében készült tanulmányok elismerése mellett, a közbeszerzési jogorvoslati és közbeszerzési szabályozási témában készült pályaműveket is értékelt a Hatóság.